POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze Sklepu Internetowego pod adresem www.swiadomaznatury.co.uk

 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Firma Blue Champagne Studio 190 Main Street, NG6 8EH, Nottingham 

 3. Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji do niezbędnego minimum wymaganego do zrealizowania Zamówienia na najwyższym poziomie.

 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Klientów, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

      Cel zbierania danych

 1. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji w swiadomaznatury.co.uk  są wykorzystywane wyłącznie do:
  –  umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym
  – realizacji zamówienia,
  – do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą

 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.

 3. Dane zbierane poprzez Formularz Kontakt Klienta są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i odpowiedzi na zadane pytanie.

 4. Dane zbierane poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newsletteru są wykorzystywane wyłącznie w celu przekazania informacji dotyczących Portalu i Sklepu Świadoma z Natury

      Podstawa przetwarzania danych

 1. Podanie danych osobowych jest przez Klienta dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z pełnej działalności Sklepu Internetowego, m.in. złożenia Zamówienia.

 2. Podczas rejestracji Klient podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.

                                       

       Zbiór danych osobowych

 1. Zbiór danych osobowych może zawierać:
  – imię i nazwisko
  – adres zamieszkania
  – nazwa i adres wysyłki
  – numer telefonu
  – adres e-mail
  – nr konta bankowego

Dostęp do danych osobowych

 1. Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),  Sprzedawca zapewnia swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie.

 2. Klient ma prawo:
  – do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania
  – dostępu do swoich danych osobowych
  – do sprostowania, uzupełnienia danych
  – do usunięcia danych i bycia zapomnianym
  – do ograniczenia przetwarzania
  – do sprzeciwu
  – do przenoszenia danych
  – do tego, by nie podlegać profilowaniu

 3. W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do złożenia zawiadomienia do Administratora Danych i do Generalnego Inspektora Ochrony Danych (GIODO)

 4. Klient może dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego samodzielnie, przez Formularz Kontaktowy lub kontakt telefoniczny.

 5. Klient, może w dowolnym czasie usunąć konto poprzez Sklep Internetowy, kontakt mailowy lub kontakt telefoniczny. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

 6. Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Sklepu Internetowego poprzez pocztę elektroniczną.

 7. W wypadku pytań i uwag dotyczących Polityki prywatności, dokonanie zmian, poprawienia, usunięcia danych osobowych, Klient proszony jest o wysłanie odpowiedniej informacji:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: swiadomaznatury@gmail.com

  2. pisemnie na adres: Swiadoma z Natury, 190 Main Street, Ng6 8eh, Nottingham

  3. za pośrednictwem telefonu: 07809208579

Czas, w którym dane osobowe będą przetwarzane

 1. Na uzyskanie informacji o towarach oferowanych przez sklep, umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez klienta strony internetowej sklepu,

 2. Na prowadzenie konta w sklepie, umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

 3. Na udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Klientowi złożenie zamówienia w sklepie, umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia,

 4. Na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientowi kontakt ze sprzedawcą, umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez sprzedawcę,

 5. Na zamieszczanie opinii o towarach w sklepie, umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

 6. Na świadczenie usługi Newsletter, umowa zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera.

 7. Na udział w konkursie, umowa zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia konkursu.

     Polityka dotycząca ciasteczek (cookies)

 1. Serwer Świadoma z Natury używa ciasteczek (cookies) i generuje pliki cookies, które zapamiętują informacje o Kliencie.

 2. Przez używanie stron Sklepu Internetowego Świadoma z Natury Klient wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką dotyczącą ciasteczek.

 3. Pliki Cookies są bezpieczne dla Klienta a każda przeglądarka internetowa ma możliwość ich wyłączenia.

 4. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na używanie ciasteczek przez Sklep Świadoma z Natury może zmienić ustawienia swojej przeglądarki  lub zrezygnować z używania stron Sklepu.

       Newsletter

 1. Klient może zamówić usługę Newsletter poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu na stronie Sklepu Internetowego, a następnie potwierdzić adres klikając link w poczcie e-mail jako potwierdzenie zamówionej usługi.

 2. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 3. Klient ma prawo do korzystania z usługi newsletter w sposób dobrowolny i w nieograniczonym czasie i może zrezygnować z tej usługi w dowolnym czasie.

 4. Rezygnację można zgłosić w ustawieniach konta lub w wiadomości e-mail.

 5. Newsletter to wysyłana regularnie wiadomość zawierająca informacje dotyczące sklepu  Świadoma z Natury. Ma postać korespondencji e-mail do wielu adresatów.

       Ochrona danych osobowych.

 1. Użytkownik wyraża zgodę na podanie danych osobowych dobrowolnie, świadomie i wobec oznaczonego celu.

 2. Wszystkie dane osobowe firma n-ideas zabezpiecza przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 3. Serwer, na którym pracuje firma n-ideas szyfrowany jest odpowiednimi technologami zabezpieczającymi wszelkie dane Klienta.

 4. Decyzję o usunięciu danych podejmować będzie Administrator firmy Blue Champagne Studio

      Naruszenie ochrony danych osobowych

 1. Naruszenie ochrony danych osobowych polega na naruszeniu bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawionego dostępu do danych osobowych.

 2. W przypadku w/w naruszenia, które według Administratora może prowadzić do kradzieży lub sfałszowania tożsamości, straty finansowej, naruszenie dobrego imienia czy też naruszenia tajemnicy prawnie chronionej, Administrator w ciągu 72 godzin od wykrycia incydentu poinformuje GIODO oraz osobę/y, których dane dotyczą.

 

 

SKLEP INTERNETOWY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Blue Champagne Studio 190 Main Street, NG6 8EH, Nottingham

 • Twoje dane osobowe podawane w formularzu zamówienia będą przetwarzanie w celu realizacji umowy/ zamówienia.

 • Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy, czyli podjęcia działań wysyłki towaru.

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

 • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę hostingu, dostawcę usług pocztowych lub kurierskich.

 • Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield.

 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Blue Champagne Studio 190 Main Street, NG6 8EH, Nottingham

 • Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

 • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.

 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Blue Champagne Studio 190 Main Street, NG6 8EH, Nottingham

 • Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, ofert czy szkoleń.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter.

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

 • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi dystrybucji newslettera.

 • Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield.

 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; login; e-mail address; password; computer and connection information and purchase history. We may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. We also collect personally identifiable information (including name, email, password, communications); payment details (including credit card information), comments, feedback, product reviews, recommendations, and personal profile.

When you conduct a transaction on our website, as part of the process, we collect personal information you give us such as your name, address and email address. Your personal information will be used for the specific reasons stated above only.

We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes:

 1. To provide and operate the Services;

 2. To provide our Users with ongoing customer assistance and technical support;

 3. To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related notices and promotional messages;

 4. To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal Information, which we or our business partners may use to provide and improve our respective services; 

 5. To comply with any applicable laws and regulations.

Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall. 

All direct payment gateways offered by Wix.com and used by our company adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.

We may contact you to notify you regarding your account, to troubleshoot problems with your account, to resolve a dispute, to collect fees or monies owed, to poll your opinions through surveys or questionnaires, to send updates about our company, or as otherwise necessary to contact you to enforce our User Agreement, applicable national laws, and any agreement we may have with you. For these purposes we may contact you via email, telephone, text messages, and postal mail.

If you don’t want us to process your data anymore, please contact us at [your email] or send us mail to: swiadomaznatury@gmail.com

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it. 

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, you are invited to contact us at swiadomaznatury@gmail.com

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments